Lynda Schlosberg

Ecstasy of Unity © Lynda SchlosbergEcstasy of Unity
Acrylic on panel
24 x 24 inches
< back | next >